Kakvo je- takvo je

Izložbeni primjerci, predmeti sa oštećenjem, testni predmeti. Svaki predmet ima napisan razlog niže cijene. Ne postoji mogućnost reklamacije.
Razvrsti po:  
Odabiron na "izbor ponude" prikazuje se predmet koji je dodatno snižen
Kakvo je takvo je (žur ; { })
Izložbeni primjerci, predmeti sa tvorničkim nedostatkom/ oštećenjem, testni predmeti.

Svaki predmet ima napisan razlog niže cijene. Ne postoji mogućnost reklamacije.
Odabiron na "izbor ponude" prikazuje se predmet koji je dodatno snižen
Per Page      1 - 1 of 1
  • 1