Uvjeti Korištenja

Uvjeti korištenja

Naručivanje robe


Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba "Dodaj u košaricu", odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces „Naplate“ (checkout procedura) koji se sastoji od 3 koraka: 1.Kontakt podaci, 2. Način dostave I plaćanja, i 3. Potvrda narudžbe.

Na e-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Budicool Webshopa. Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da provjerite da li se artikli nalaze u Vašoj košarici nakon prijave na stranici Budicool Webshop te ponovite proces naručivanja.

Budicool doo obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama Budicool Webshop prodavaonice iz koje se dostavlja na kućnu adresu. Ukoliko HPekspress. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati ćemo kupca e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda.

Slike proizvoda na Budicool Webshop Internet prodavaonici su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.
Budicool doo će nastojati na web stranicama Budicool Webshop objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.


2.3. Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Budicool doo. Pouzećem, kreditnom ili debitnom karticom navedenim na stranicama Budicool Webshopa.

Za narudžbe do 300,00 Kn dostava na kućnu adresu naplaćuje se 25,00 Kn. Za narudžbe iznad 300,00 Kn dostava na kućnu adresu je besplatna.

2.4. Otprema (dostava) robe

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

2.5. Preuzimanje narudžbe

Narudžbe dostavljamo na kućnu adresu kupca putem Hpekspress ili GLS službom. Rok za uručenje narudžbi iznosi 2-5 radnih dana od dana narudžbe. U rokove za uručenje ne računaju se:

1. dan prijama narudžbe;
2. vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese odabranog prodajnog mjesta;
3. vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Budicool doo;
4. neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava Budicool Webshop narudžbi.

Za narudžbe zaprimljene u petak iza 15 sati rok isporuke počinje teći prvi sljedeći radni dan Budicool Webshopa.

2.6. Povrat/Reklamacija robe

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Budicool doo. e-mailom, telefonski ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena

  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja

Odgovor na prigovor Budicool doo. obvezuje se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

2.7. Odgovornost za materijalne nedostake

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i Budicool doo, u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

 3.Jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom 
linku.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer 
obrasca za jednostrani raskid ugovora.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od krajnjeg korisnika, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je krajnji korisnik izvršio uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Troškove povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na e-mail adresu [email protected] kako bi mu bio objašnjen postupak i način vraćanja proizvoda.

Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

- ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,

- ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

  • ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Remarketing

Za oglašavanje na mreži upotrebljavamo ponovni marketing u usluzi Google Analytics.
Dobavljači treće strane, uključujući i Google, prikazuju naše oglase na web-lokacijama na cijelom internetu. 
Mi i dobavljači treće strane, uključujući i Google, koristitimo kolačiće prve strane (primjerice, Google Analytics kolačić) i kolačiće treće strane (primjerice, DoubleClick kolačić) za optimiziranje i prikazivanje oglasa na temelju posjeta korisnika našoj web-lokaciji.
Vi se kao korisnik možete isključiti iz usluge Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži te prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata 
Upravitelj postavki oglasa.

Interaktivna usluga koju pruža Budicool d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: budicool.hr) putem internetske stranice www.budicool.hr koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanja usluga putem interneta.

Korištenjem internetske stranice www.budicool.hr smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja / Uvjetima prodaje / Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica www.budicool.hr od strane korisnika. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki / zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža budicool.hr. Također, krajnji korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane budicool.hr, pa iz toga razloga budicool.hr ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane budicool.hr.

Korisnik je suglasan s time da pristup internet stranici www.budicool.hr ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran budicool.hr. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge budicool.hr.

budicool.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, budicool.hr može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

budicool.hr zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i / ili Izjavu o povjerljivosti podataka.

Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i / ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti naše internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.budicool.hr . Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.budicool.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica www.budicool.hr, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. budicool.hr isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica www.budicool.hr

Korištenjem internetskih stranica www.budicool.hr od strane korisnika, smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih stranica www.budicool.hr mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. budicool.hr zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja budicool.hr objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.budicool.hr da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija budicool.hr.

budicool.hr zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.budicool.hr vlasništvo su budicool.hr te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i / ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. budicool.hr je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.budicool.hr neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja budicool.hr. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.budicool.hr, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internetske stranice www.budicool.hr preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internetskim stranicama www.budicool.hr postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga budicool.hr nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica www.budicool.hr, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao budicool.hr pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.budicool.hr isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. budicool.hr, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako budicool.hr nije odgovorna za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, nepri kladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da budicool.hr nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

budicool.hr nije ni u kojem slučaju odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica www.budicool.hr djelomično ili u cijelosti.

budicool.hr nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetske stranice www.budicool.hr. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uvjetima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

budicool.hr može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internetskim stranicama www.budicool.hr, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uvjeta korištenja tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Shodno tome budicool.hr zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune korisnika.

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga budicool.hr može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto budicool.hr obavezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internetskim stranicama www.budicool.hr, budicool.hr nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo u bilo kojem djelu internetskih stranica www.budicool.hr, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istima.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama www.budicool.hr, smatra se da korisnik daje budicool.hr pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom budicool.hr, njene podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetskim stranicama www.budicool.hr od strane korisnika.
budicool.hr može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. budicool.hr ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama www.budicool.hr postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

budicool.hr nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.budicool.hr

budicool.hr se izričito ogađuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.budicool.hr . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti budicool.hr.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih dru gih ovdje navedenih prava.

Zabranjeno je korištenje internetske stranice www.budicool.hr osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice www.budicool.hr nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.budicool.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

 


Nastavi