Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Opće informacije

Web trgovina www.budicool.hr namijenjena je za internetsku prodaju proizvoda iz BUDICOOL asortimana fizičkim i pravnim osobama.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.budicool.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.budicool.hr.

Ovi uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač u svojstvu kupca, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće informacije, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Glavna obilježja proizvoda

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.budicool.hr. Budicool d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Uz sliku nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om izražena u kunama i Eurima ovisno o izabranom jeziku web trgovine.

Slike proizvoda na Budicool Webshop Internet prodavaonici su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.
Budicool d.o.o će nastojati na web stranicama Budicool trgovine objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

Postupak naručivanja robe i sklapanja ugovora

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba "Dodaj u košaricu", odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli proces „Naplate“ (checkout procedura) koji se sastoji od 3 koraka: 1.Kontakt podaci, 2. Način dostave i plaćanja, i 3. Potvrda narudžbe.

Na e-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Budicool Webshopa. Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da provjerite da li se artikli nalaze u Vašoj košarici nakon prijave na stranici Budicool Webshop te ponovite proces naručivanja.

Budicool d.o.o. obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama Budicool Webshop prodavaonice iz koje se dostavlja na kućnu adresu. Ukoliko Hpekspress i GLS nisu u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati ćemo kupca e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda.

Roba se može naručiti i na jedan od sljedečih načina:

 - korištenjem chata na budicool.hr

 - slanjem e-maila na [email protected]
 - slanjem Whatsapp poruke
 - slanjem poruke ili komentara na službenoj Budicool facebook stranici


Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati ponudu kupca odnosno obavijesti kupca o primljenoj ponudi. Sve navedeno na web stranici www.budicool.hr i Facebook stranici Budicool predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora

Načini plaćanja

Sklapanjem kupoprodajnog ugovora kupac se obvezuje uplatiti kupoprodajnu cijenu iz navedenog ugovora. Kupac proizvode može platiti:

 • Plaćanjem gotovim novcem po primitku pošiljke.
  • Opcija plaćanja pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom.
 • Kreditnom ili debitnom karticom
 • Doznakom na račun poduzeća Budicool d.o.o. (po ponudi/predračunu),
 • Internet bankarstvom

Više informacija o načinima plaćanja možete pogledati na stranici Način plaćanja

Otprema (dostava) robe

Narudžbe dostavljamo na kućnu adresu kupca putem Hpekspress ili GLS službom. Rok za uručenje narudžbi iznosi 2-5 radnih dana od dana narudžbe. U rokove za uručenje ne računaju se:

 1. dan prijama narudžbe;
 2. vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese odabranog prodajnog mjesta
 3. vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Budicool d.o.o.
 4. neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava Budicool Webshop narudžbi.

 

 

Troškovi dostave

Za narudžbe do 40  dostava na kućnu adresu naplaćuje se 3,99. Za narudžbe iznad 40 dostava na kućnu adresu je besplatna.

U slučaju nepreuzimanja pošiljke, odnosno povrata iste na adresu pošiljatelja, dužni ste podmiriti nastale troškove poštarine u iznosu od 5.

Reklamacija robe

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Budicool d.o.o. e-mailom, telefonski ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 - isporuka robe koja nije naručena
 - isporuka robe koja ima materijalne nedostatke
 - isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja

 

Odgovor na prigovor Budicool d.o.o. obvezuje se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Odgovornost za materijalne nedostake

 

 Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka trgovac sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima može imati jednu od sljedećih obveza:

 1. uklanjanje nedostatka
 2. predaja druge stvari bez nedostatka,
 3. sniženje cijene,
 4. raskid ugovora.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, trgovac ne snosi odgovornost.

 

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od krajnjeg korisnika, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je krajnji korisnik izvršio uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Troškove povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na e-mail adresu [email protected] kako bi mu bio objašnjen postupak i način vraćanja proizvoda.

Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

- ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,

- ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

 • ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Pisani prigovori Kupaca i sporovi

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja: Ulica Ivana Šibla 9, Zagreb, i to putem pošte, telefaksa ili elektronskom poštom na adresu: [email protected] kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.


Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

 

Sigurnost

 

Budicool d.o.o koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka i plaćanja. Budicool.hr za te svrhe koristi SSL certifikat koji je izdala ovlaštena organizacija.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Registracijom na internet stranici www.budicool.hr  kupac daje osobnu suglasnost da Trgovac kao Voditelj obrade prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi njegove osobne podatke, primjerice, radi sklapanja i ispunjenja prava i obveza iz kupoprodajnog ugovora, analize poslovanja trgovca, analize i unapređenja korisničkog iskustva kupca, evidencije ostvarenih narudžbi, marketinga, dostave naručenih proizvoda, tehničke podrške kupcima, autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

Trgovac je kao Voditelj obrade podataka usmjeren na zaštitu prikupljenih osobnih podataka te njihovu obradu sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Trgovac je kao Voditelj obrade podataka imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg kupac/korisnik može kontaktirati putem e-mail adrese: [email protected] ili na poštansku adresu trgovca, Ulica Ivana Šibla 9, Zagreb

Trgovac osobne podatke kupca/korisnika obrađuje jer mu zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je kupac stranka, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora temeljem trgovčeva legitimnog interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca koji zahtijevaju zaštitu osobnih pdodataka.

Ukoliko trgovac ne može podatke kupca obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit će privolu korisnika/kupca.

Korisnik/kupac može u bilo koje trenutku povući privolu ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na istoj, na način da o povlačenju privole pošalje obavijest na e-mail adresu: [email protected]

Kupci/korisnici naših stranica u svakom trenutku imaju slijedeća prava:

Pravo na informiranje o obradi osobnih podataka i pravo na pristup podatcima

Pravo na prenosivost podataka

Pravo na ograničenje obrade

Pravo na podnošenje prigovora

Pravo na ispravak netočnih i dopunu nepotpunih podataka

Pravo na brisanje podataka

Više i detaljnije o pravima korisnika/kupaca vezanim uz zaštitu osobnih podataka pročitajte u našoj Izjavi o povjerljivosti.

Ukoliko korisnik/kupac želi ostvariti neko od navedenih prava, može kontaktirati Trgovca na adresu: Budicool d.o.o., Ulica Ivana Šibla 9, Zagreb, s naznakom “Službenik za zaštitu podataka” ili putem e-mail adrese: [email protected]

Trgovac će prikupljene podatke čuvati samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarenje ranije navedene svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Trgovac će određene osobne podatke čuvati u vremenskom period koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje Trgovca na čuvanje podataka. Ukoliko je korisnik/kupac Trgovcu dao privolu, osobne podatke će Trgovac obrađivati sve do povlačenja privole.

U prvom redu, Trgovac kao Voditelj obrade prikuplja podatke potrebe za ispunjenje njegove obveze isporuke proizvoda i usluge, kao što su: ime, prezime, adresa, broj telefona i/ili mobilnog telefona, e-mail adresa, financijske informacije kao što su informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju  koje korisnik/kupac pruži prilikom narudžbe i/ili plaćanja.

Trgovac se obvezuje  štititi osobne podatke kupaca/ korisnika na način da se svi podatci o korisnicima/kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Podaci se čuvaju u sigurnom okruženju, zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjene ili uništenja.

Trgovac neće prosljeđivati osobne podatke bez prethodne suglasnosti korisnika/kupca, osim:

Vanjskim izvođačima koji obrađuju podatke samo za ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom Društva

Državnim organima vlasti na temelju njihovog obrazloženog pisanog zahtjeva u svrhu provođenja određenog postupka

Više o uvjetima zaštite osobnih podataka i pravima korisnika/kupca možete pročitati u našoj Izjavi o privatnosti.


Izjava o ograničenju odgovornosti


Interaktivna usluga koju pruža Budicool d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: budicool.hr) putem internetske stranice www.budicool.hr koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanja usluga putem interneta.

Korištenjem internetske stranice www.budicool.hr smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima poslovanja / Uvjetima prodaje / Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica www.budicool.hr od strane korisnika. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki / zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža budicool.hr. Također, krajnji korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane budicool.hr, pa iz toga razloga budicool.hr ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane budicool.hr.

Korisnik je suglasan s time da pristup internet stranici www.budicool.hr ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran budicool.hr. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge budicool.hr.

budicool.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, budicool.hr može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

budicool.hr zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i / ili Izjavu o povjerljivosti podataka.

Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

U slučaju da dođe do promijene Uvjeta poslovanja i / ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti naše internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta poslovanja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.budicool.hr . Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.budicool.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica www.budicool.hr, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. budicool.hr isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica www.budicool.hr

Korištenjem internetskih stranica www.budicool.hr od strane korisnika, smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih stranica www.budicool.hr mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. budicool.hr zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja budicool.hr objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.budicool.hr da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija budicool.hr.

budicool.hr zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.budicool.hr vlasništvo su budicool.hr te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i / ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. budicool.hr je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.budicool.hr neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja budicool.hr. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.budicool.hr, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internetske stranice www.budicool.hr preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internetskim stranicama www.budicool.hr postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga budicool.hr nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica www.budicool.hr, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao budicool.hr pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.budicool.hr isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. budicool.hr, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako budicool.hr nije odgovorna za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, nepri kladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da budicool.hr nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

budicool.hr nije ni u kojem slučaju odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica www.budicool.hr djelomično ili u cijelosti.

budicool.hr nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetske stranice www.budicool.hr. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uvjetima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

budicool.hr može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internetskim stranicama www.budicool.hr, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uvjeta korištenja tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Shodno tome budicool.hr zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune korisnika.

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga budicool.hr može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto budicool.hr obavezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internetskim stranicama www.budicool.hr, budicool.hr nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo u bilo kojem djelu internetskih stranica www.budicool.hr, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istima.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama www.budicool.hr, smatra se da korisnik daje budicool.hr pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom budicool.hr, njene podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetskim stranicama www.budicool.hr od strane korisnika.
budicool.hr može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. budicool.hr ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama www.budicool.hr postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

budicool.hr nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.budicool.hr

budicool.hr se izričito ogađuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.budicool.hr . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti budicool.hr.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih dru gih ovdje navedenih prava.

Zabranjeno je korištenje internetske stranice www.budicool.hr osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice www.budicool.hr nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.budicool.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

 

Informacije o trgovačkom društvu

BUDICOOL d.o.o.

Trgovina na malo preko pošte ili interneta

Sjedište: Ulica Ivana Šibla 9, Zagreb

E-mail: [email protected]

OIB:18511684935

MB: 04746350

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS:081105213

IBAN u Privrednoj banci Zagreb: HR5123400091110873381

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Član uprave društva: Dražan Krndelj

Nastavi s kupovinom
lng