Kakvo je- takvo je

Izložbeni primjerci, predmeti sa oštećenjem, testni predmeti. Svaki predmet ima napisan razlog niže cijene. Ne postoji mogućnost reklamacije.
Prikaži po:  
Odabirom na "izbor ponude" prikazuje se predmet koji je dodatno na sniženju
Kakvo je takvo je (Ž ; { })
Izložbeni primjerci, predmeti sa tvorničkim nedostatkom/ oštećenjem, testni predmeti.

Svaki predmet ima napisan razlog niže cijene. Ne postoji mogućnost reklamacije.
Odabirom na "izbor ponude" prikazuje se predmet koji je dodatno na sniženju
Po stranici      1 - 1 od 1
  • 1